Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ymweliad Blwyddyn 5 i Gaerdydd - Diwrnod 1 / Year 5's visit to Cardiff - Day 1

Diwrnod cyntaf cyffrous iawn yng Nghaerdydd, gydag ymweliad Pwll Mawr, Blaenafon, ymweliad Canolfan Mileniwm Caerdydd a'r Bowlio Deg. Plant wedi blino'n lan neithiwr a phawb wedi cysgu'n dda dros nos. Diwrnod prysur arall o'u blaenau heddiw.

 

A very busy first day in Cardiff Bay yesterday, with the vist to Big Pit, Blaenavon, a visit to the Millenium Centre and Ten Pin Bowling. The children were shattered last night and everyone slept well. Another busy day ahead today. (14/5/19) 

Top