Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ymweliad Bl 5 i Gaerdydd - Diwrnod 1 / Year 5 trip to Cardiff Bay - Day 1

Diwrnod cyntaf cyffrous iawn yng Nghaerdydd, gydag ymweliad Sain Ffagan, ymweliad Canolfan Mileniwm Caerdydd a'r Bowlio Deg. Plant wedi blino'n lan neithiwr ac yn edrych ymlaen i noson dda o gwsg (gobeithio!). Diwrnod prysur arall o'u blaenau heddiw.

 

A very busy first day in Cardiff Bay yesterday, with the vist to St Fagans, a visit to the Millenium Centre and Ten Pin Bowling. The children were shattered last night and looking forward to a good night's sleep (hopefully!) Another busy day ahead today. (22/3/18) 

Top