Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ymweliad Aneirin Karadog / Aneirin Karadog's visit

Diolch yn fawr iawn i Aneirin Karadog, cyn Fardd Plant Cymru, am ysbrydoli disgyblion Blwyddyn 3&4 i ddarllen gyda’i ddarlleniad o ‘Y Lloches’ heddiw. Am angerdd ac egni! 

 

A big thank you to Aneirin Karadog, formerly the Welsh Children's Poet Laureate, for inspiring our Year 3&4 pupils to read with his reading of ‘Y Lloches’ today. That’s what you call passion & energy!  (19/10/21)

Top