Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ymweliad Amgueddfa / Museum Visit

Ymweliad Blwyddyn 5 a 6 i Amgueddfa Abertawe / Swansea Museum Visit

 

Cafodd Blwyddyn 5 a 6 fynd i weld drama arbennig gan gwmni drama Theatr Na Nog o'r enw 'Y Bluen Wen'. Aethant draw wedyn i Amgueddfa Abertawe ac Amgueddfa y Glannau i gymeryd rhan mewn nifer o weithgareddau.

 

Blwyddyn 5 a 6 went to see a brilliant play by Theatr Na Nog called 'Y Bluen Wen'. They also took part in many activities at Swansea Museum and the Waterfront Museum.

Top