Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Y Wal Goch! / The Red Wall !

Er gwaethaf y canlyniad siomedig, roedd Wal Goch YGG Pontybrenin dal i sefyll ar ddiwedd y gem yn erbyn Iran, gyda phawb yn browd iawn o dîm Cymru. Edrychwn ymlaen yn awr i'r gem nesaf, holl bwysig yn erbyn Lloegr. Ymlaen Cymru!

 

Despite the disappointing result, the YGG Pontybrenin Red Wall was still standing at the end of the match v Iran, with everyone proud of the Welsh team. We now look forward to the next, winner takes all match v England. Come on Cymru! (25/11/22)

 

Top