Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Y Cyngor Ysgol yn ymweld a'r Senedd ym Mae Caerdydd / The School Council visit the Senedd in Cardiff Bay

Mwynheodd aelodau'r Cyngor Ysgol yn y Senedd ym Mae Caerdydd heddiw, wrth ddysgu am bwysigrwydd mynegi eich barn a gwrando ar farn eraill. Gyda'r disgyblion newydd gael eu hethol gan eu cyfoedion, trefnwyd taith o gwmpas yr adeilad, gan gynnwys y siamber, gyda'r cyfle i gasglu cyngor ac awgrymiadau ar sut i sicrhau system ddemocrataidd iach o fewn ysgol. Wedi diwrnod heriol o waith, pa gwell ffordd o ymlacio na mwynhau hufen iâ blasus yn y bae. Joio!    

 

The School Council had a great day at the Senedd in Cardiff Bay, learning all about the importance of expressing your opinions and listening to the views others. The pupils, all of whom were recently elected by their peers to represented them, had a guided tour of the building, including the debating chamber, and were given some top tips on how to ensure a healthy democracy within the school. After all that hard work, what better way to end the day than with a delicious ice-cream overlooking the bay. (15/10/19) 

Top