Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Wythnos y Llyfr YGG Pontybrenin / YGG Pontybrenin Book Week

Roedd Wythnos y Llyfr YGG Pontybrenin yn gyfnod prysur iawn unwaith eto eleni, gyda gwesteïon amrywiol yn ymweld â'r ysgol i ddarllen i ddisgyblion ac i drafod pwysigrwydd darllen. Cynhelir sesiwn 'llaeth a bisgedi' blasus, arwerthiant llyfrau a chystadleuaeth gwisg ffansi. Joiodd pawb mas draw!

 

This year's YGG Pontybrenin Book Week was hectic once again, with various guests visiting the school to read to our pupils and to discuss the importance of reading. We also held a tasty 'milk and cookies' reading session, a book swap and a 'literary character fancy dress' competition. Everyone had a great time! (21/2/19)

Top