Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Wythnos Masnach Deg / Faire Trade Week

Llongyfarchiadau i ddosbarthiadau Blwyddyn 2 Mrs Griffiths a Blwyddyn 3&4 Mr Sterl am ennill y gystadleuaeth casglu symbolau Manach Deg. Hyfryd oedd gweld cymaint o ddisgyblion (a'u rhieni wrth gwrs!) yn prynu nwyddau Masnach Deg dros y pythefnos diwethaf. Arbennig!

 

Congratulations to Mrs Griffiths' Year 2 class and Mr Sterl's Year 3&4 class on winning the competition to collect the most Fair Trade symbols. It was great to see so many pupils (and their parents of course!) buying Fair Trade goods over the past fortnight. Well done!  (21/3/22)

Top