Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Wythnos Dathlu Gwaith / Celebrating My Work Week

Braf oedd gweld cymaint o rieni yn mynychu'r diwrnodau 'Dathlu fy Ngwaith' yr wythnos hon. Mwynheoedd y plant y cyfle i arddangos eu gwaith gorau ac i ddathlu eu llwyddiannau. 

 

It was great to see so many parents at this week's 'Celebrating My Work' days. The children thoroughly enjoyed the opportunity to show their parents/guardians their best work and to celebrate their achievements. (3/2/17) 

Top