Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Wythnos 'Dathlu fy Sgiliau' / 'Celebrating my Skills' week

Bu'r diwrnodau 'Dathlu fy Sgiliau' y dosbarthiadau Derbyn yn lwyddiant ysgubol unwaith eto y tymor hwn, gyda nifer fawr o rieni a rhieni-cu yn mynychu'r sesiynau. Hyfryd oedd gweld disgyblion yn arddangos eu datblygiad sgiliau tra bod eu rhieni a'u rhieni-cu yn derbyn mewnwelediad i'r strategaethau sydd ar waith ar lawr y dosbarth.

 

Our Reception classes 'Celebrating my Skills' days proved very successful yet again this term, with a large number of parents and grandparents attending. It was wonderful to see the pupils showcasing their skills development whilst parents / grandparents got an insight into some of the strategies used in class. (2/2/18)

Top