Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Twmpath dawns gyda'r Urdd / Folk dancing with the Urdd

Braf oedd gweld pob disgybl o flwyddyn 1 - 6 yn dysgu ystod o ddawnsfeydd gwerin heddiw o dan arweiniad Nia o'r Urdd, gyda phob un yn mwynhau mas draw.

 

It was wonderful seeing every pupil from Years 1 - 6 learning various folk dances today under the expert tutelage of Nia from the Urdd, and having a great time in the process. (22/1/19)

Top