Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Trwco Llyfrau / Book Swap

Hyfryd oedd gweld cymaint o hen lyfrau a llyfrau di-angen yn cael eu trwco gan ddisgyblion fel rhan o'n Wythnos y Llyfr. Diolch i'r rhieni hynny a fodlonodd i'w plant ddod â chymaint o lyfrau i'r ysgol. Maen nhw nawr yn cael eu trysori a'u darllen gan blant eraill. 

 

It was wonderful to see so many used and unwanted books being swapped by pupils as part of our Book Week. Thank you to all those parents who allowed their children to bring in so many books. They are now being treasured and re-read by other children. (28/2/17)

Top