Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Traws Gwlad Gorllewin Morgannwg / West Glamorgan Cross Country

Llongyfarchiadau mawr i Alfie ac Evan am redeg mor dda yng nghystadleuaeth traws-gwlad ysgolion Gorllewin Morgannwg neithiwr. Derbyniodd y bechgyn y gwahoddiad i redeg yn dilyn llwyddiant mewn nifer o rasys traws-gwlad diweddar ac mae'n amlwg bod gan y ddau ohonynt y talent a'r stamina i lwyddo yn y maes. Chwaraeodd Mrs Cairns, rhedwraig traws-gwlad o fri ei hun, rhan yn eu llwyddiant hefyd gyda'i hyfforddiant a'i chyngor doeth. Diolch yn fawr iawn Mrs Cairns! Aelodau o dîm y DU Gemau Olympaidd Los Angeles 2028 efallai?    

 

Congratulations to Alfie and Evan for running so well at last night's West Glamorgan school's cross-country championships. Both boys were invited to run following a series of high placed finishes in recent cross-country events and both clearly have the talent and stamina to succeed in the sport. Their success was also due in part to the excellent coaching of Mrs Cairns, herself an accomplished cross-country runner. Diolch yn fawr Mrs Cairns! Members of the GB Los Angeles Olympics team in 2028 maybe?  (16/3/18) 

Top