Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Tenis bwrdd / Table tennis

Diolch i Matthew Porter o Tenis Bwrdd Cymru am y sesiynau blasu tenis bwrdd heddiw. Mwynheodd pob disgybl yng Nghyfnod Allweddol 2 y cyfle i ymarfer eu sgiliau a blasu'r camp hyn sydd yn hygyrch i bawb, gyda nifer yn dangos tueddfryd da am y gêm. 

 

Thank you to Matthew Porter from Table Tennis Wales for today's table tennis taster sesions. Every pupil in Key Stage 2 enjoyed the opportunity to practice their skills and get a taste of this accessible sport, with more than a few showing a real aptitude for the game. (4/7/22)

Top