Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Taith Gerdded Noddedig / Sponsored Walk

Er gwaethaf y tywydd diflas, cafwyd diwrnod i'r brenin heddiw wrth i ddisgyblion yr ysgol gerdded hyd at 5km o gwmpas ein cymuned er mwyn codi arian i'r ysgol ac i Ganolfan Gancr Maggie's yn Abertawe. Diolch yn fawr iawn i holl aelodau teulu YGG Pontybrenin am roddi mor hael i gefnogi'r ysgol a'r elusen arbennig hon. Er bod yr arian dal i ddod mewn, mae'r cyfanswm a godwyd hyd yn hyn yn agosau at £9600 - swm anhygoel! Diolch yn fawr iawn i chi gyd. 

 

Despite the miserable weather, a wonderful day was had by everyone today as our pupils walked up to 5km within our local community for charity, with the money raised being shared equally between the school and Maggie's Cancer Centre in Swansea.  A huge thank you to the entire YGG Pontybrenin family who have given so generously in support of the school and this fantastic charity. Although the sponsor money is still being collected, the total raised so far is approaching £9600 - an incredible sum of money! Diolch yn fawr iawn! (7/11/21)  

Top