Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Stori, Llaeth a Bisgedi / Story, Milk & Cookies

Blasus iawn oedd ein hamser story heddiw wrth i ddisgyblion fwynhau llaeth a bisgedi tra bod yr athrawon yn darllen rhai o'u hoff lyfrau. Diolch yn fawr iawn i Morrisons Llanelli ac Asda Gorseinon am roddi 120 peint o laeth a 600 o fisgedi i'r achos. Rhan o'n dathliadau Wythnos y Llyfr.

 

A very tasty story time was had by all pupils today as the staff read some of their favourite childhood stories whilst pupils enjoyed milk and cookies. A big thank you to Llanelli Morrisons and Asda Gorseinon for generously donating the 120 pints of milk and 600 biscuits. Part of our Book Week celebrations. (2/3/17) 

Top