Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Shoctober

Diolch yn fawr iawn i Rhian Jones, y tîm o Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru am arwain gweithdai Shoctober yn ein hysgol heddiw. Mwynheodd pawb y cyfle i ddysgu am sut i ymateb yn briodol i ddamweiniau, a rhaid mai uchafbwynt y diwrnod oedd cael y cyfle i eistedd yn yr ambiwlans a gwisgo fel paramedic. 

 

A great big thank you to Rhian Jones, the team from The Welsh Ambulance Service and Mid and West Wales Fire and Rescue Service for leading the Shoctober workshops in school today. Everyone thoroughly enjoyed learning how to react in the event of an accident and the highlight of the day had to be sitting in the ambulance and dressing up as a paramedic.  (14/10/16)

Top