Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

'Sgen ti Dalent YGG Pontybrenin / YGG Pontybrenin's Got Talent

Bu’r sioe ’Sgen ti Dalent YGG Pontybrenin a gynhaliwyd heno yn Neuadd Les Casllwchwr yn lwyddiant ysgubol, gyda phawb yn gweld pa mor dalentog mae disgyblion ein hysgol. Gwelwyd amrywiaeth hyfryd o ganu, llefaru, dawnsio a cherddoriaeth, gyda’r holl blant yn manteisio ar y cyfle i arddangos eu talentau i’r gynulleidfa brwdfrydig. Hoffwn ddiolch o galon i Karen Grayson, cyn-ddisgybl YGG Pontybrenin ac athrawes ddrama ac astudiaethau theatr yn Ysgol Gyfun Ystalyfera, am gytuno i feirniadu’r gystadleuaeth – tasg anodd iawn. Hoffwn ddiolch hefyd i bawb a fynychodd y sioe am gefnogi eu plant a'u wyrion. Gwerthfawrogwyd y gefnogaeth yn fawr iawn. 

 

The YGG Pontybrenin’s Got Talent show held at Loughor Welfare Hall this evening was a great success and gave everyone a glimpse of just how talented our pupils are. We had a wonderful variety of singing, reciting, dancing and instrumental music, with every one of our performers taking full advantage of the opportunity to showcase their talents in front of an enthusiastic audience. We’re extremely grateful to Karen Grayson, a past pupil of YGG Pontybrenin and currently a drama and theatre studies teacher at Ysgol Gyfun Ystalyfera, for agreeing to judge the performances – a very difficult task indeed. Finally, a big thank you to all those who came along to support their children and grandchildren. It was very much appreciated. (27/4/18)

Top