Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Sesiynau amddiffyn gyda Krav Maga / Self-defence sessions with Krav Maga

Diolch yn fawr iawn i'r bois o Krav Maga TSP am arwain disgyblion CA2 mewn sesiynau hunan amddiffyn heddiw. Yn ogystal â'n haddysgu ni sut i amddiffyn ein hunain, cafon ni lawer o hwyl a sbri hefyd.

 

A big thank you to the boys from Krav Maga TSP for leading our KS2 pupils in self-defence sessions today. Not only did they teach us vital skills on how to defend ourselves but we had a great deal of fun in the process. Diolch yn fawr iawn! (10/1/19)

Top