Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Sboncio Noddedig / Sponsored Bounce

Diolch yn fawr iawn i bawb am eich rhoddion hael tuag at Sboncio Noddedig heddiw. Codwyd £3780, gyda'r cyfanswm yn cael ei rhannu rhwng 'Follow your Dreams' ac Ysgol Gymraeg Pontybrenin. Cynhelir nifer o ddigwyddiadau i godi arian yn ddiweddar, gyda phob un yn cael ei gefnogi'n dda, felly mae'r cyfanswn a godwyd yn anhygoel. Hoffwn ddiolch hefyd i deulu'r Holmes an drefnu'r diwrnod ac am ddefnydd caredig eu trampolinau. Diolch yn fawr iawn i chi gyd!

 

A huge thank you to everyone for your generous sponsorship of today's Sponsored Bounce event. We raised an incredible £3780, which will be shared equally between 'Follow your Dreams' and Ysgol Gymraeg Pontybrenin. A number of fundraisers have been held recently, all of which have been well supported, so to raise such a large sum of money really is fantastic. I'd also like to thank the Holmes family for organising the event and for the kind use of their trampolines - it all worked like a clock! Diolch yn fawr iawn i chi gyd!

Top