Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Sboncio Noddedig / Sponsored Bounce

Cafwyd diwrnod hyfryd yn yr ysgol heddiw wrth i ddisgyblion sboncio ar drampolinau er mwyn codi arian i'r ysgol ac i Ganolfan Gancr Maggie's yn Abertawe. Diolch yn fawr iawn i William a Simone Holmes am eu haelioni yn benthyca eu trampolinau unwaith eto eleni ac i holl aelodau Teulu YGG Pontybrenin am roddi mor hael i gefnogi eu plant a'u wyrion. Er bod yr arian dal i ddod mewn, mae'r cyfanswm a godwyd hyd yn hyn yn £3700. Diolch yn fawr iawn!  

.

A wonderful day was had by everyone today as our pupils bounced for charity, with all the money being shared between the school and Maggie's Cancer Centre in Swansea.  A huge thank you to William and Simone Holmes for their generosity in donating their trampolines once again this year - we couldn't do it without you! Thank you also to the entire YGG Pontybrenin family who have given so generously in sponsoring their children and grandchildren. Although the sponsor money is still being collected, as of this afternoon, we've collected a fantastic £3700. Diolch yn fawr iawn! (9/4/19)  

Top