Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Sboncio Noddedig / Sponsored Bounce

Cafwyd diwrnod hyfryd yn yr ysgol heddiw wrth i ddisgyblion sboncio ar drampolinau yn yr heulwen braf er mwyn codi arian i elusen arbennig. Yn ogystal â sboncio, cafodd bob plentyn y cyfle i eistedd yn hofrennydd  Ambiwlans Awyr Cymru hefyd, gan freuddwydio am hedfan i'r adwy. Diolch yn fawr iawn i Mr & Mrs Holmes unwaith eto eleni am eu haelioni yn benthyca eu trampolinau ac i Clive a Stuart o Ambiwlans Awyr Cymru am eu cyflwyniad i'r disgyblion ac am godi eu hymwybyddiaeth o waith pwysig yr eleusen hon. Diolch yn fawr hefyd i holl aelodau Teulu YGG Pontybrenin am roddi mor hael i gefnogi eu plant a'u wyrion. Mae'r arian dal yn cael ei gyfrif felly byddwn yn cyhoeddi'r cyfanswm yfory. Diolch yn fawr iawn!  

.

A wonderful day was had by everyone today as our pupils bounced for charity in glorious sunshine. With the mock Wales Air Ambulance helicopter in attendance, all our pupils also had the opportunity to sit in the helicopter and dream of flying to the rescue. A huge thank you to Mr & Mrs Holmes for donating their trampolines once again this year and to Clive and Stuart from Wales Air Ambulance for their presentation to our pupils and for raising awareness of the wonderful work that the charity does. Thank you also to the entire YGG Ponntybrenin family who have given so generously in sponsoring their children or grandchildren. We're still counting the money and will announce the total raised tomorrow. Diolch yn fawr iawn! (15/3/18)  

Top