Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Rownd Derfynol Rhanbarthol Premier League Primary Stars Merched D11 / Premier League Primary Stars U11 Girls Regional Final

Da iawn i dîm pêl droed merched Blwyddyn 6 ar eu perfformiad nhw yn rownd rhanbarthol cystadleuaeth Premier League Primary Stars yng Nghaerdydd heddiw. Yn dilyn eu buddugoliaeth yn rownd ysgolion Abertawe (lle'u gwobrwywyd nhw gyda chitiau personol Clwb Pêl droed Abertawe), buon nhw'n cystadlu yn erbyn timau gorau Cymru a Gorllewin Lloegr, ac er na lwyddon nhw gyrraedd y rown derfynol y tro hwn, gallwn nhw ymfalchio yn eu perfformiad. Da iawn chi!

 

Well done to our Year 6 girls football team on their performance at today's Premier League Primary Stars Regional Finals in Cardiff. Having won the Swansea schools round (and been presented with full Swansea City FC personalised kits), they were faced with the best teams for Wales and the West of England. Whilst they didn't make it to the final on this occasion, they can be extremely proud of their performance. Da iawn chi! (4/3/22) 

Top