Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Rownd Derfynol Cwis Llyfrau Cenedlaethol / National Book Quiz Finals

Llongyfarchiadau mawr i Dîm Cwis Llyfrau Bl 3&4 am gynrychioli'r ysgol gyda chymaint o falchder yn rownd derfynol Cwis Llyfrau Cymru yn Aberystwyth heddiw. Trafododd y tîm eu llyfr dewisol gydag aeddfedrwydd yn ogystal â pherfformio eu cyflwyniad byr yn hyderus iawn - roedd Miss Dark yn browd iawn. Os nad oedd hynny'n ddigon, galwon ni am bryd o fwyd yn McDonalds ar y ffordd adref. Da iawn chi! 

 

Congratulations to our Year 3&4 Book Quiz Team on representing the school with such distinction at today's National Book Quiz Finals in Aberystwyth. The team discussed their chosen book with maturity and gave a polished performance in their short dramatic presentation, both of which made Miss Dark very proud. Just when they thought the day couldn't get any better, we called for a McDonalds on the way home! Well done team! (21/6/22)

Top