Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Rhoddion i'r Banc Bwyd / Foodbank donations

Diolch yn fawr iawn i holl deulu Pontybrenin am eich rhoddion hael o fwyd i Fanc Bwyd Abertawe (cangen Gorseinon). Casglwyd 249kg o fwyd yn gyfangwbl, digon i baratoi 590 pryd o fwyd. Bydd y cyfan yn gwneud byd o wahaniaeth i nifer o deuluoedd ac unigolion mwyaf difreintiedig ein cymdeithas. Diolch yn fawr unwaith eto!

 

A big thank you to the entire Pontybrenin family for your generous contributions of food to the Swansea Food Bank (Gorseinon branch). We collected 249kg of food which is equivalent to 590 meals. These donations will make a world of difference to many of the most deprived families and individuals in our community. Diolch yn fawr! (21/10/16)

Top