Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Reading Stars John Hartson

Reading Stars John Hartson

 

Cafodd rhai o fechgyn Blwyddyn 6 sypreis arbennig ddydd Iau 12/2/15 pan aethon nhw i ysgol Login Fach i gwrdd a'r arwr pel-droed John Hartson. Cafon nhw gyfle i ofyn cwestiynnau a chwarae gemau gyda John a'r neges oedd - mae darllen yn helpu yn yr ysgol. Diolch yn fawr John - plant hapus iawn ar ddiwedd hanner tymor.

 

Some Blwyddyn 6 boys got a brilliant surprise on Thursday 12/02/15 when they went to ysgol Login Fach to meet the footballing legend John Hartson. They had the opportunity to ask him a few questions a they played a few games. His message was - reading really does help in school. Thanks a million to the big man - very happy children at the end of term.

Top