Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Proms Lleisiol Clwstwr Ysgol Gyfun Gwyr / Ysgol Gyfun Gwyr Cluster Vocal Proms

Hyfryd oedd gweld a chlywed cymaint o ddisgyblion Blwyddyn 6 ysgolion clwstwr Ysgol Gyfun Gŵyr yn mwynhau yng nghwmni ei gilydd yn ein Proms Lleisiol heno. Roedd safon y canu yn arbennig a braf oedd gweld cymaint o blant yn cymdeithasu'n hyderus trwy gyfrwng y Gymraeg. Da iawn chi! 

 

It was wonderful to see and hear so many year 6 pupils from the Ysgol Gyfun Gŵyr cluster schools enjoying each other's company during this evening's Vocal Proms. The standard of singing was excellent and it was great to see so many children socialising confidently through the medium of Welsh. Da iawn chi!  (8/2/18)

Top