Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Posteri Masnach Deg - Fair Trade Posters

Yn ein hymgyrch i ddod yn ysgol Fasnach deg, fe wnaethon ni gynnal cystadleuaeth i greu poster Masnach Deg. Roedd llawer o blant wedi cystadlu! Roedd y posteri o safon uchel iawn, ac roedd hi'n anodd i ni ddewis ennillydd. Yn y pendraw, dewison ni 4 poster ardderchog. Bwriadwn gyhoeddi pwy ddaeth yn gyntaf yn ystod y gwasanaeth ar fore dydd Llun. Bydd yr ennillwyr yn derbyn siocled a ffrwythau masnach deg fel gwobr!

 

Am fwy o wybodaeth am yr ennillwyr a'r posteri, cliciwch yma......

 

http://www.yggpontybrenin.com/cyngor-ysgol-school-council/

Top