Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Plant Mewn Angen

Diwrnod plant mewn angen. Mae'r plant yn edrych yn smotiog heddiw. Rwy'n credu bod y plant yn hapus heddiw oherwydd dydy nhw ddim gorfod gwisgo dillad ysgol, a mae'n ddydd Gwener, beth sydd gallu bod yn well na hwna.

 

It's Pudsey day today. The children look spotty today. I think the children will be happy today because they don't have to wear their school clothes today, and it's Friday, what could be better than that. 

 

Joseff  Bl 6

Top