Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Plant Mewn Angen / Children In Need

Diolch yn fawr iawn i bawb am gefnogi diwrnod Plant Mewn Angen heddiw. O ganlyniad i'ch haelioni, codwyd £533.20. Arbennig!

 

Thank you very much to everyone who supported Children In Need day today. Thanks to your generosity we raised £533.20. Amazing!  (17/11/17) 

Top