Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Plant Mewn Angen / Children In Need

Diolch yn fawr iawn i bawb am gefnogi ein hapêl Plant Mewn Angen heddiw. Casglwyd swm arbennig o £698 yn dilyn rhoddion hael gan ddisgyblion am wisgo'u pyjamas a'u gwallt gwirion i'r ysgol. Hyfryd!

 

A big thank you to everyone for supporting our Children in Need appeal today. We raised a fantastic £698 following donations from pupils for wearing their pyjamas and wacky hair to school. Diolch yn fawr iawn! (18/11/22) 

Top