Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Plant Mewn Angen / Children in Need

Diolch yn fawr iawn i bawb am gefnogi ein hapêl Plant Mewn Angen heddiw. Casglwyd swm arbennig o £682 yn dilyn rhoddion hael gan ddisgyblion am wisgo fel Arwyr / Archarwyr. Hyfryd!

 

A big thank you to everyone for supporting our Children in Need appeal today. We raised a fantastic £682 following donations from pupils for dressing ad Heros / Superheroes. Diolch yn fawr iawn!  (19/11/21) 

Top