Menu
Home Page

Plant Mewn Angen / Children in Need

Diolch yn fawr iawn i bawb am gefnogi apêl Plant Mewn Angen heddiw. Casglwyd swm arbennig o £787.50 yn dilyn rhoddion hael gan ddisgyblion am wisgo'u pyjamas i'r ysgol ac am y cyfle i gystadlu yng nghystadleuaeth dylunio Pudsey. Hyfryd!

 

A big thank you to everyone for supporting our Children in Need appeal today. We raised a fantastic £787.50 following donations from pupils for wearing their pyjamas to school and for the opportunity of competing in our design Pudsey competition. Diolch yn fawr iawn! (16/11/18) 

Top