Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Perfformaid 'Taith yr Iaith' / 'Taith yr Iaith' performance

Hyfryd oedd croesawu cwmni Mewn Cymeriad i'r ysgol heddiw i gyflwyno perfformiad o'r 'Iaith ar Daith' i ddisgyblion Blwyddyn 5 & 6. Dysgodd ein disgyblion cymaint am Ddeddf Uno 1536, William Morgan a'i gyfieithiad o'r Beibl, ymgyrchoedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn y 60au ayyb. Roedd hi'n agoriad llygad i bawb. Diolch yn fawr iawn.

 

It was wonderful welcoming the education theatre company Mewn Cymeriad to school today to perform 'yr Iaith ar Daith' (the journey of the Welsh language) to Years 5 & 6. Our pupils thoroughly enjoyed learning about the 1536 Act of Union, William Morgan's translation of the Bible, the Welsh Language Society's campaigns of the 60s etc. It was a real eye-opener for everyone. Diolch yn fawr iawn!  (19/10/17)   

Top