Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Pencampwyr Rygbi yr Urdd! / Urdd Rugby Champions!

Llongyfarchiadau mawr i dîm rygbi Blwyddyn 6 ar ennill twrnamain rygbi Urdd Gorllewin Morgannwg eleni. Gyda chyfuniad perffaith o chwaraewyr talentog, gwaith tîm da ac hyfforddiant o'r radd flaenaf gan Mr Sterl, enillodd y tîm pob un o'u 7 gêm ar y ffordd i'r teitl. Yn anffodus, does dim rownd cenedlaethol eleni ond gall y garfan gyfan ymfalchïo yn eu llwyddiant. Da iawn chi!  

 

 

Congratulations to our Year 6 rugby team on winning this year’s West Glamorgan Urdd rugby tournament. A winning combination of very talented players, teamwork, determination and top class coaching from Mr Sterl saw the team win all 7 of their matches on the way to the title. Unfortunately, there is no national final this year but the entire squad can take a great deal of pride in their accomplishment. Da iawn chi! (3/5/22)

 

Top