Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Pencampwyr Nofio yr Urdd / Urdd Swimming Champions

Pencampwyr Cymru! Llongyfarchiadau mawr i Phoebe ar ennill y fedal aur yn Ras Rhydd Merched Bl 3&4 Rownd Derfynol Pencampwriaeth Nofio yr Urdd ym Mhwll Nofio Cenedlaethol Caerdydd heddiw, ac i Tegan, Evie, Bethan a Phoebe ar ennill y fedal aur yn y Ras Gyfnewid Rhydd. Mae'r ysgol yn ymfalchïo yn eu llwyddiant nhw.

 

Welsh Champions! Congratulations to Phoebe on winning gold in the Year 3&4 Girls Freestyle Race at today's Urdd National Swimming Finals at Cardiff's International Pool and to Tegan, Evie, Bethan & Phoebe on capturing the gold in the Year 3&4 Girls Freestyle Relay. The school is incredibly proud of their achievements. Da iawn chi! (25/1/20)

 

Top