Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Pel droed yr Urdd gyda disgyblion y Derbyn a Bl 1 / Urdd Football with Reception & Year 1 pupils

Hyfryd oedd gweld disgyblion y Derbyn a Blwyddyn 1 yn arddangos eu sgiliau pêl droed yr wythnos hon o dan arweiniad Owen o Dîm Datblygu Chwaraeon yr Urdd. Cafodd pob un amser arbennig a mwynheon nhw'r profiad mas draw. 

 

It was wonderful seeing our Reception and Year 1 pupils showcasing their dribbling skills this week under the watchful eye of Owen from the Urdd Sports Development Team. Everyone had a great time and thoroughly enjoyed themselves. (15/1/19)

Top