Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Noson Llythrennedd a Rhifedd / Literacy & Numeracy Evening

Roedd yr ysgol dan ei sang heno wrth i bron 40 o rieni a gofalwyr fynychu ein Noson Llythrennedd a Rhifedd. Buddiol iawn oedd y noson, gyda nifer o strategaethau defnyddiol yn cael eu rhannu. Diolch yn fawr iawn i'r staff am eu gwaith yn paratoi'r noson ac i'r rhieni am eu cefnogaeth parhaus.

 

It was standing room only today as almost 40 parents and carers attended our Literacy & Numeracy Evening. Everyone agreed that the event was worthwhile, with many useful strategies being shared. A big thank you to the staff for their hard work in preparing the event and to parents for their continuing support.  (6/4/17)

Top