Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Noson Gymhwysedd Digidol / Digital Competency Evening

Cafodd nifer o rieni budd a phleserus mawr wrth fynychu ein Noson Gymhwysedd Digidol heno a hoffwn ddiolch yn fawr iawn i'r Dewiniaid Digidol ac i Miss Gwenter, Miss Dark a Mrs Edwards am arwain y noson mor dda. Mwynheodd pawb y cyfle i rhyngweithio gyda'r disgyblion ac i'w gweld nhw'n datblygu eu sgiliau digidol, gyda phob un yn canmol y plant am eu gwaith arbennig.

 

A very worthwhile and enjoyable time was had by all those parents who came along and supported our Digital Competence event this evening. A big thank you to our Digital Wizards and to Miss Gwenter, Miss Dark and Mrs Edwards for leading the event so successfully. The opportunity to interact with the pupils and learn all about the skills being developed by our pupils was very beneficial, with all those in attendance praising the children for their wonderful work. (19/3/19) 

Top