Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Noson Diogelwch y We / Internet Safety Evening

Diolch yn fawr iawn i PC Hughes am arwain ein Noson Diogelwch y We heno. Roedd y niferoedd yn siomedig iawn, gydag ond 5 rhiant yn mynychu, ond roedd pawb yn gytun bod y wybodaeth yn fuddiol iawn ac yn ddefnyddiol wrth i ni ymdrechu i gadw'n plant yn ddiogel ar y we.

 

A big thank you to PC Hughes for leading our Internet Safety Evening tonight. It was a really disappointing turnout, with only 5 parents attending, but a lot of valuable and worthwhile information was shared as to how we can stay safe whilst online. (5/2/20)

 

 

Top