Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Newyddion o'r Clybiau - News from the Clubs

Minecraft

Wythnos 7 - Her Dylunio Parc Chwarae Newydd - Design a New Park Challenge

 

Yr her yr wythnos hon oedd dylunio parc chwarae newydd i'r ysgol lle bydd y drofan newydd yn cael ei hadeiladu. Dyma rai o'r syniadau.

 

The challenge this week was to design a new park for the school to be built around the new round about. Here are some of the ideas.

 

Garddio

 

10-06-15 - Newyddion y Clwb - Gardening Club News

Dyfrio y blodau a chwynnu oedd y brif dasg yr wythnos yma a'r plant i gyd yn mwynhau.

 

Watering the plants was this week's priority and all the children enjoyed.

Top