Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Murlun mawr newydd i'r neuadd / New mural for the school hall

Yn dilyn tipyn o fewnbwn gan ddisgyblion CA2, llwyddodd yr artist lleol John Davies,ย a'u gwmni Bright Ideas, iย baentio murlun hyfryd yn neudd yr ysgol sydd yn cynrychioli'r holl ddyluniadau a syniadau a dderbyniwyd yn dilyn cystadleuaeth a gynhaliwyd yn nhymor yr haf. Rwy'n siwr y byddech chi'n cytuno bod y cynnyrch terfynol yn arbennig. Diolch yn fawr iawn John! ย ย 

ย 

Following a great deal of input from our KS2 pupils, local artist John Davies, and his company Bright Ideas, succeeded in painting a beautiful mural in our school hallย that representedย theย designs and ideas put forwardย following aย competition heldย during theย summer term.ย I'm sure you would agree that the finished product is fantastic. Diolch yn fawr iawn John! (11/10/19)ย ย 

Top