Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Murlun mawr newydd i'r neuadd / New mural for the school hall

Yn dilyn tipyn o fewnbwn gan ddisgyblion CA2, llwyddodd yr artist lleol John Davies, a'u gwmni Bright Ideas, i baentio murlun hyfryd yn neudd yr ysgol sydd yn cynrychioli'r holl ddyluniadau a syniadau a dderbyniwyd yn dilyn cystadleuaeth a gynhaliwyd yn nhymor yr haf. Rwy'n siwr y byddech chi'n cytuno bod y cynnyrch terfynol yn arbennig. Diolch yn fawr iawn John!   

 

Following a great deal of input from our KS2 pupils, local artist John Davies, and his company Bright Ideas, succeeded in painting a beautiful mural in our school hall that represented the designs and ideas put forward following a competition held during the summer term. I'm sure you would agree that the finished product is fantastic. Diolch yn fawr iawn John! (11/10/19)  

Top