Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Mabolgampau / Sports Days

Gyda'r haul yn gwenu arnynt, dathlodd plant y Derbyn eu Mabolgampau heddiw o flaen torf o gefnogwyr brwd ar gae yr ysgol. Hyfryd oedd gweld pob plentyn yn cymryd rhan ac yn rhoi o'u gorau glas a braf oedd cael croesawu nol cynulleidfa am y tro cyntaf mewn 2 flynedd. 

 

With the sun shining brightly, our Reception pupils celebrated their Sports Day today in front of a packed audience of family and friends on the school field. It was wonderful to see every pupil taking part and giving 100% effort, as it was having an audience for the first time in 2 years.  (22/6/22)

Top