Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Mabolgampau CA2 / KS2 Sports Day

Gyda'r haul yn gwenu arnynt, dathlodd plant yr Iau eu Mabolgampau heddiw o flaen torf o gefnogwyr brwd yn stadiwm athletau Prifysgol Abertawe. Hyfryd oedd gweld pob plentyn yn cymryd rhan ac yn rhoi o'u gorau glas. Da iawn i bob un ohonoch chi! 

 

With the sun shining brightly, the Juniors celebrated their Sports Day today in front of a packed audience of family and friends at Swansea University's athletics stadium. It was wonderful to see every pupil taking part and everyone gave 100% effort! Da iawn chi! (6/5/17) 

Top