Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Mabolgampau 2015

Aeth diwrnod Mabolgampau 2015 yn ddiffws a llwyddiannus iawn er gwaethaf y tywydd tamp. Llys Eynon ddaeth i'r brig ac roedd cystadlu brwd gydol y dydd. Diolch i bawb yn rieni, staff a phlant unwaith eto am eich cefnogaeth gyda'r diwrnod. Ewch i bori trwy'r lluniau isod.

 

The 2015 Mabolgampau Day went swimmingly again this year despite the damp conditions. Llys Eynon came out on top after a day of fierce competing. Thank you to all the parents, staff and children with making the day so much fun. Have a browse through the photos below.

 

http://www.yggpontybrenin.com/chwaraeon-sports/

 

Top