Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llwyddiant traws gwlad / Cross country success

Mae criw bach o ddisgyblion angerddol, o dan ofal arbennig Mrs Cairns, wedi bod yn cystadlu mewn cyfres o gystadlaethau traws gwlad lleol yn ddiweddar, gyda thipyn o lwyddiant, a rhaid canmol pob un ohonyn nhw am eu hymdrechion. Llongyfarchiadau yn arbennig i Sophie Stephens ac Evan Jones ar gael eu dewis i gynrychioli y cylch a rhanbarth Afan Nedd Tawe ym mhencampwriaeth traws gwlad Cymru dros y misoedd nesaf. Pob lwc i'r ddau!

 

A small but passionate group of our pupils, under the expert guidance of Mrs Cairns, have been competing at district cross country meetings recently, with quite a bit of success, and every one of them deserves our praise. Congratulations in particular to both Sophie Stephens and Evan Jones on being chosen to represent not only the Loughor district, but also the Afan Nedd Tawe region at the forthcoming Welsh Championships. Pob lwc i chi! (22/3/19)    

Top