Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llwyddiant tim pel droed merched yr ysgol / Year 5&6 girls football team success

Llongyfarchiadau mawr i dîm pêl droed merched Blwyddyn 5&6 Ysgol Gymraeg Pontybrenin ar ennill twrnamaint ysgolion cynradd Abertawe. Enillwyd pob un o'u gemau cynnar ond gwelwyd hi'n anoddach yn y rownd derfynol, gyda'r tîm ar ei hol hi o 2-0 ar un adeg. Fodd bynnag, yn dilyn cyfnod o gyd-chwarae da, a geiriau doeth Mr Sterl yn flaenllaw yn eu meddyliau, aeth y merched ymlaen i ennill y gêm 4-2. Ymlaen yn awr i gynrychioli Dinas a Sir Abertawe yn nhwrnamaint ysgolion cynradd Cymru yn Y Drenewydd. Ymlaen YGG Pontybrenin!

 

Congratulations to our Year 5&6 girls football team on winning the Swansea primary schools football tournament. Having won all of their early matches, they did find themselves 2-0 down at one point in the final before rallying to win 4-2. A big thank you must also go to Mr Sterl for his wise management and preparation of the team on the day. It's now on to Newtown where they'll be representing Swansea in the Welsh primary schools final. Ymlaen YGG Pontybrenin! (11/10/19)

Top