Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llwyddiant Rygbi

Llwyddiant i'r Ardal / District Success

 

Llongyfarchiadau i fechgyn Bl 6 am gynrhychioli yr ardal mor arbennig o dda yn ffeinal y bowlen yn erbyn Islwyn. Gem agos a perfformiad arbennig.

 

Congratulations to the Bl 6 who performed brilliantly for Llwchwr District against Islwyn in the Bowl Final, you've made the whole school proud.

Top