Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llwyddiant Rygbi / Rugby Success

Llwyddiant yn Nhwrnament yr Urdd - Urdd Rugby Success

 

Llongyfarchiadau i'r tim rygbi ar eu llwyddiant yng nghystadleuaeth yr Urdd yn ddiweddar. Fe fyddant yn mynd ymlaen i gynrhychioli'r sir yn Aberystwyth. Pob lwc iddyn nhw.

 

Congratulations to the rugby team on their triumphant performance in the Urdd tournament. They'll be representing the county in Aberystwyth. All the best!

Top