Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llwyddiant Peldroed Merched yr Urdd / Urdd Girls' Football success

Llongyfarchiadau mawr i dîm pêldroed merched yr ysgol ar eu llwyddiant yn nhwrnamaint rhanbarthol yr Urdd heddiw. Enillon nhw'r gystadleuaeth yn dilyn chwarae campus gan bob aelod o'r garfan ac edrychwn ymlaen yn awr at y rownd derfynol yn Aberystwyth ym mis Mai. Ymlaen YGG Pontybrenin!

 

Congratulations to our girls' football team on their success at the Urdd regional tournament today. They won the tournament following some dazzling play by every member of the squad and we now look forward to the Urdd national finals which will be held in Aberystwyth in May. Ymalen YGG Pontybrenin! (19/10/18)

Top